Sinüzit ve Başta Sersemlik Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Sinüzit hastalarının % 5 ile % 10’unda görülen sersemlik hissi, vücut dokularının oksijensiz kalması ve iltihaplı dokunun çevre dokulara baskı yapması neticesinde ortaya çıkar.

Sinüzit Sersemlik Yapar Mı?

“Sinüzit sersemlik yapar mı?” sorusunun detaylarından bahsetmeden önce sinüzit ile ilgili genel ifadelerle bilgi vermek hiç şüphesiz konu bütünlüğü açısından faydalı olacaktır. Bu bağlamda sinüzit; yüz bölgesini kaplayan kemiklerdeki boşlukların birçok farklı nedene bağlı olarak oluşan iltihaplı doku ile dolması neticesinde ortaya çıkan ve temelinde mukus salgısının anormal çalışması yatan hastalık olarak tanımlanabilir.

Sağlıklı bireylerde 12 ile 14 yaş aralığında gelişimini tamamlamasına rağmen 24 yaşına kadar değişim potansiyeli taşıyan sinüs türlerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Alın-Frontal Sinüs
  • Ön ve Arka Göz-Etmoid Sinüs
  • Geniz-Sfenoid Sinüs
  • Yanak-Maksiler Sİnüs

Görüldüğü üzere insan vücudunda dört farklı noktada bulunan 5 adet sinüs kanalı mevcuttur ve en basit ifadeyle; bu sinüs kanallarının normal işleyişinin dışına çıkması neticesinde sinüzit hastalığı oluşur.

Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı insan vücudunda günlük üretilen mukus miktarı yarım litredir. Vücuda alınan havanın temizlenmesi ve nemlendirilmesinin deyim yerindeyse teminatı olan mukus tabakası, görevini yerine getirdikten sonra sindirilmek üzere mideye yollanır.

 

Mukusun kıvam ve yapısının değişmesi ile birlikte buruna boşaltımı sağlayan ve ostium olarak adlandırılan kanalların tıkanması sinüzit hastalığının temel nedenlerinin başında gelir.

Sinüzitten ve hastalığın oluşumundan genel ifadelerle bahsettikten sonra hastalığın semptomlarına ve sersemlik ile arasındaki ilişkiye değinmek gerekir.

 

 Bireylerin birçoğunun sersemlik olarak isimlendirdiği baş dönmelerinin önemli bir kısmı, kulakta meydana gelen problemler neticesinde ortaya çıkar. Dolayısıyla sersemlik durumunda ilk olarak irdelenen nokta; kulak-burun-boğaz sistemlerinin düzgün çalışıp çalışmadığıdır. 

Bu bağlamda baş ağrısı ve sersemliğin sinüzit belirtileri içerisinde diğerlerine kıyasla ayrı bir yer tuttuğunu ifade etmek gerekir. Baş ağrısı ve sersemlik hissinin sinüzit ile birlikte ortaya çıkma ihtimali bireyin fizyolojik özellikleri ve hastalığın yapısına göre değişkenlik gösterir. Nitekim sinüzit hastalarının % 5 ile % 10′ luk bir kısmında şikayetler içerisinde sersemlik yer alır.

Elbette bireyin yaşadığı baş dönmelerinin her biri sinüzit hastalığından dolayı ortaya çıkmaz. Bu nedenle değerlendirme yaparken bir noktaya bağlı kalınmamalı, sersemlik hissinin nedeni genel bir araştırma yapılarak irdelenmelidir.

Sinüzit Belirtileri ve Sersemlik

Sinüzitin meydana getirdiği baş ağrısı ve sersemlik durumundan bahsetmeden önce sinüzitin genel semptomlarını sıralamak, konunun anlaşılırlığı açısından faydalı olacaktır. Sinüzit semptomları;

  • Uzun süreli olan ve kronik hala gelen kuru öksürük.
  • Nefes alışverişinin güçleşmesi ve hissedilir ölçüde geniz akıntısı.
  • Yeşil ve sarı renkte görülerek gün boyu devam eden burun akıntısı.

Burun ve boğaz bölgesinde toplanan sinüzit semptomları içerisinde kendini önemli ölçüde belli eden semptom; geniz akıntısıdır. 

Bir önceki paragrafta da ifade edildiği gibi sersemlik, sinüzit hastalarının tümünde görülen bir semptom olmaması sebebiyle diğer semptomlardan ayrılır. Her ne kadar sinüzit kaynaklı baş ağrılarının semptom olarak görülme ihtimali düşük olsa da, bu ağrılar oldukça şiddetli olmakla birlikte bireyin yaşantısında büyük ölçekli zorluklar meydana getirir.

Sinüzit kaynaklı sersemlik ve baş ağrısı nedenlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür;

  •  Vücut dokularının oksijen bakımından yetersiz kalması.
  • İltihaplı dokunun çevresindeki dokulara baskı yapması.

Bilindiği üzere insan vücudunda beş farklı sinüs kanalı bulunur ve bu açıdan bakıldığında kanalların her birinin etki alanları ile dereceleri arasındaki farklılıkları görmek mümkün olur. Örneğin; alın bölgesinde başlayan ağrılardan çoğunlukla alın sinüsleri sorumlu tutulurken, elmacık kemikleri ve civarındaki ağrılardan yanak sinüsleri sorumlu tutulur.

Dolayısıyla ağrının hangi bölgede meydana geldiği de doğru teşhis koyulabilmesi adına kritik bir önem taşır. Elbette bu ağrıların bir arada görülüyor olması, birden fazla sinüs kanalının iltihaplı doku ile kaplandığını ve daha kapsamlı bir araştırma yapılarak durumun incelenmesi gerektiğini gösterir.

Genel olarak bakılacak olursa; baş ağrısı ile ilintili olarak ortaya çıkan sersemlik, sinüzit belirtileri içerisinde önemli bir yer tutmasına rağmen yalnızca sinüzit değil, birçok farklı sağlık problemi neticesinde de ortaya çıkabilir.

Makale Değerlendirmesi
1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Yorumlar